TOYOTA LẠNG SƠN
Địa chỉ: 69 Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Tp. Lạng Sơn
Hotline: 098.33.50.699